PERSBERICHT: Bankhelpdeskfraude blijft slachtoffers maken

PERSBERICHT: Bankhelpdeskfraude blijft slachtoffers maken

PERSBERICHT

Slechthorende mevrouw uit Edam-Volendam opgelicht, online en aan de deur!
Bankhelpdeskfraude blijft slachtoffers maken

Edam-Volendam, XX oktober 2022 – De politie waarschuwt voor bankhelpdeskfraude. “Bij bankhelpdeskfraude doen criminelen zich voor als bankmedewerker en weten zij vertrouwen te wekken bij een slachtoffer. Ze vertellen het slachtoffer dat er verdachte transacties op de bankrekening te zien zijn en dat er snel moet worden gehandeld om te voorkomen dat al hun geld verdwijnt”, zegt Gerben Brug, teamleider van het cybercrimeteam bij politie-eenheid Noord-Holland. Hij ziet dat deze vorm van cybercrime nog steeds veel slachtoffers maakt en wil burgers waarschuwen.

Een recent voorbeeld is dat van mevrouw Schraman*, een slechthorende mevrouw uit Edam-Volendam. De dame op leeftijd werd onlangs slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Zij werd telefonisch benaderd en criminelen kwamen bij haar aan de deur om haar bankpas op te halen. Via dochter Mirjam doet mevrouw Schraman haar verhaal: “Ze hebben mijn moeder geïsoleerd van de buitenwereld en een hele middag beziggehouden. Wij voelen het oprecht als onze plicht om dit verhaal aan de buitenwereld te vertellen, want deze vorm van fraude kan voorkomen worden.”

Mevrouw Schraman werd gebeld door een man die zich voordeed als iemand van haar bank. “Hij speelde zo goed in op haar gemoedstoestand, dat ze zich liet meezuigen in het verhaal”, vertelt haar dochter. De zogenaamde bankmedewerker vertelde dat iemand vanaf de bankrekening van mevrouw Schraman een bedrag van 1200 euro probeerde over te maken naar een Duits rekeningnummer en bood haar aan om dit te helpen voorkomen.

Controle over de computer
Mevrouw Schraman werd vervolgens overgehaald het programma ‘AnyDesk’ op haar laptop te installeren. Via dat programma nam de ‘bankmedewerker’ de controle van haar laptop over om de transactie zogenaamd te blokkeren. “Geld is voor veel mensen een zwakke plek”, verklaart de dochter het handelen van haar moeder. “Iedereen wil uiteindelijk zelf beslissen wat er met zijn of haar geld gebeurt.” Uiteindelijk kreeg mevrouw Schraman de opdracht de telefoon en de bankpas in een envelop te doen en stond even later een koerier aan de deur om de envelop op te halen.

’s Avonds kwam ook nog een ‘bankmedewerker’ op huisbezoek die lange tijd achter haar computer zat. “Mijn moeder is op meerdere vlakken gedupeerd: ze is haar geld en telefoon kwijt en mogelijk zijn haar paspoortgegevens gekopieerd. We zijn voor de zekerheid dus ook bij Meldpunt Identiteitsfraude geweest.”

De misdaad houdt de gemoederen nog steeds bezig. Mirjam: “We kwamen er diezelfde avond toevallig achter, omdat een goede bekende langs ging bij mijn moeder. Mijn moeder deed haar verhaal, waarna die bekende meteen met de bank belde en het kwartje viel. Toen we aangifte deden, nam de politie uitgebreid de tijd; ze hebben het voorval prima op schrift gesteld. Daarnaast hebben ze uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de woning. Er komen steeds meer puzzelstukjes naar boven, maar of we de daders ooit achterhalen, is de vraag”, geeft Mirjam aan.

“Het geld is door de bank teruggeboekt, maar mijn moeder is erg argwanend geworden en wekenlang zelfs bang geweest. Haar veiligheidsgevoel is haar ontnomen”, vervolgt ze. “Om een voorbeeld te noemen: toen haar nieuwe pas werd bezorgd, moest ze daar voor tekenen. Maar ze sloeg de deur dicht in het gezicht van de postbezorger. Wij praten er nog regelmatig over en dat is ook goed. Ze blijft voorlopig bewust zelf haar zaakjes regelen.”

Signalen
Volgens Gerben Brug, teamleider cybercrime bij politie-eenheid Noord-Holland, zijn er signalen waaraan deze vorm van oplichting kan worden herkend. “Om naar eigen zeggen te kunnen helpen, wil de zogenaamde bankmedewerker graag meekijken op de rekening. Echte banken zullen dat nooit aan hun klanten vragen. Wees wantrouwend als het om bankzaken gaat en denk goed na over wat de persoon aan de andere kant van de lijn eigenlijk aan je vraagt. Waarom zou een bank mee willen kijken en waarom moet dat via jouw eigen computer? Als daar in een telefoongesprek op wordt aangestuurd, adviseren wij om direct op te hangen. Bespreek het met je omgeving en ga bij twijfel naar het dichtstbijzijnde filiaal of zorg dat je belt met het telefoonnummer van een officieel bankdocument of de officiële website van de bank. “Want de criminelen kunnen zelfs zo geraffineerd zijn dat via Google een namaakwebsite van de bank bovenaan verschijnt. Ben je toch slachtoffer geworden? Doen dan altijd aangifte.”

Dat laatste is belangrijk, omdat de pakkans groter wordt naarmate meer mensen aangifte doen van deze vorm van fraude. “We zien steeds vaker dat het kleine groepjes criminelen zijn die snel kunnen schakelen. Doordat we de gegevens van dit soort aangiften automatiseren, kunnen we, al dan niet in samenwerking met banken, verbanden leggen en iets tegen deze vorm van criminaliteit doen.”

Burgemeester Lieke Sievers van de gemeente Edam-Volendam vindt het goed dat het slachtoffer in haar gemeente haar verhaal met anderen wil delen. “Cybercrime neemt toe in omvang en daders worden steeds gewiekster. De kans dat je slachtoffer wordt, is helaas reëel en als het gebeurt, kan dat grote gevolgen hebben, zowel financieel als emotioneel. Je leest maar weinig verhalen van slachtoffers, terwijl het niet iets is om je voor te schamen. Het is belangrijk je verhaal te delen, om te helpen voorkomen dat andere mensen slachtoffer worden.”

Doe je verhaal
Wil je na het lezen van dit artikel ook jouw ervaring (anoniem) delen? En meehelpen om anderen te behoeden voor de gevolgen van cybercrime? Ga dan naar www.hetslachtofferspreekt.nl voor meer informatie. Je kunt je ervaring mailen naar info@nh-sv.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met je gedeelde informatie. Onze communicatieadviseur neemt eerst contact met je op. Samen met jou bekijken we dan hoe we anderen met jouw verhaal kunnen behoeden voor cybercrime.